MENY
  HOME
  BUSSEN INKÖPTES
  ROSTLAGNING
  GOLVET SÄNKS
  INREDN/PLANERAS
  TEKNISK INFO
  TITTARFRÅGOR
  EL - TIPS
  PARKERINGPLATSER
   
ROWAAX
LÅNGGATAN 32
824 52 HUDIKSVALL
0650 - 12600
Webbmaster Roland Waax
 
TILLBAKA

Det har kommit många frågor hur man kopplar in automatisk laddning på bodelens batteri. Det är ju inte helt enkelt om man har tummen mitt i handen.
Fråga i så fall någon händig kompis om hjälp och koppla enligt schemat. Det relä Du skall använda skall klara minst 70 Ampere och har lite grövre anslutningar. Annars finns det risk att Du "bränner" kontakterna om bodelens batteri är urladdat. Räkna med någon hundralapp för reläet. De röda punkterna visar var Du skall koppla in dina kablar. Kabeln mellan B+ och stift 31 på reläet och till bodelens batteri bör vara 6 mm2 och skall vara säkrad. Andra kablar räcker med 1.5 mm2.