MENY
  HOME
  BUSSEN INKÖPTES
  ROSTLAGNING
  GOLVET SÄNKS
  INREDN/PLANERAS
  TEKNISK INFO
  TITTARFRÅGOR
  EL - TIPS
  PARKERINGPLATSER
   
ROWAAX
LÅNGGATAN 32
824 52 HUDIKSVALL
0650 - 12600
Webbmaster Roland Waax
 
TILLBAKA
Högskåpen har börjat att kläs med en textil som jag har köpt på löpmeter hos en tapeserare ( en som klär om möbler ). Det är klistrat på plywooden och under tiden limmet torkar har jag skjutit fast väven med en häftpistol. Högskåpen står 90 mm. från fönstret för att komma åt att torka fönstret när det behövs. Samtidigt tror jag att det är lättare att få en jämn temperatur i bussen.