ROWAAX  
LÅNGGATAN 32
824 52 HUDIKSVALL
0650 - 12600
 
 

En förtjust titt på vår stad

Text och Foto: Lennart Ersson
Turismen som näring

Men det gäller att lyfta fram och tala om vad man har att erbjuda, var hans bestämda råd. Och det finns mycket att hämta i turismen som näring.
- Turismen i Eksjö omsätter runt 90 miljoner kronor och det handlar om 190 000 dagsbesökare under högsäsong, förklarade han.
Lennart Grandelius har bjudits in till Hälsingland under två dagar för att titta på och bedöma miljöerna i Söderhamn och Hudiksvall och naturligtvis komma med goda råd både om hur kommunerna skall hantera kulturmiljöerna, men också hur enskilda fastighetsägare skall vårda sina gamla hus.

Söderhamn klarade han av redan under måndagen och hans bedömning var att de båda kuststäderna i Hälsingland är ungefär likvärdiga när det gäller värdefulla kulturmiljöer. Östra stadsdelen i Söderhamn tyckte han var ytterst charmerande.
- Det är ju ett Hälsinglands San Fransisco, var hans spontana omdöme. Han tyckte inte minst att panelarkitekturen i Söderhamns gamla trähus var imponerande och närmast förde tankarna till klassiska trähus-städer i Finland.

"Stensatta gator"

- Men tänk om gatorna här hade varit stensatta ! utbrast han och gav de styrande i Hudiksvall ännu mer att tänka på.
På eftermiddagen träffade Lennart Grandelius de samlade byggnadsnämnderna i Hudiksvall och Söderhamn och delgav politikerna sina intryck från de två dagarna i de båda hälsingestäderna.

Beundrade gårdsmiljön

Vi har inte en tillstymmelse till något sådant i Eksjö, tillstod han när sällskapet beundrade gårdsmiljön hos Steimetzska gården.Och Hantverksgården med dess utsirade och välbevarade fasader och Tröneska gården med dess välbekanta front med snidade Mercriushuvuden tog extra lång tid.
- Har ni ingen turism i Hudiksvall ? undrade Lennart Grandelius och Anders Holmstedt måste tillstå att den näringen är rätt outveck
lad.
-Inställningen har nog varit att "ingen vill väl se det här", sa Anders Holmstedt.
Lennart Grandelius var kritisk mot Hudiksvalls turistbroschyr som han tyckte säger alldeles för lite om byggnaderna och stadens miljöer.

Lennart Grandelius blev imponerad !
- Eksjö kan slänga sig i väggen. Det ni kan visa upp här i Hudiksvall är vi i Eksjö inte i närheten av att kunna erbjuda. Miljöerna längs Storgatan och Fiskarstan är på sitt sätt lika värdefulla som Forum Romanum !
Eksjös stridbare stadsarkitekt, Lennart Grandelius, var minst sagt entusiastisk när han med kunniga guider från museet och byggnadskontoret vandrade runt och detaljgranskade gårdar och miljöer i Hudiksvall på tisdagen.

I hemstaden Eksjö har han blivit stor auktoritet som alla lyssnar på och ryktet säger att han styr och ställer i staden. Och det är resultaten som gjort att han fått sådan makt över utvecklingen. I Eksjö har man nu 58 hus som är byggnads-minnesförklarade plus 38 statliga kulturminnen.

När Lennart Grandelius fick höra att Hudiksvall bara har tre byggnadsminnen, nämligen kyrkan, järnvägsstationen och hantverksgården skakade han bara på huvudet.
I Eksjö är det helheten i den gamla staden som är det värdefulla.
- Men vår gamla stad är inte större än halva Fiskarstan i Hudiksvall, berättar han.
 

Ris och ros

När han vandrade runt i Fiskarstan gav Lennart Grandelius både ris och ros. Det fanns enskildheter i detaljer i åtgärder som han slog ner på men på det hela taget menade han att stadsdelen har en boendemiljö som innebär utmärkt livskvalitet. Innegården på Hantverksgården är oemotståndlig för en älskare av trähus. Museichefen Anders Holmstedt i mitten och Nils Ivan Westin till höger hade en kunnig åhörare i Lennart Grandelius när de berättade om den gamla gårdsmiljön.
- Det var en kick och en injektionsspruta, konstaterade Hudiksvalls stadsarkitekt Mats Gradh efter träffen. Och på kvällen hölls ett offentligt möte på Folkets Hus i Hudiksvall.- Det ni kan visa upp här i Hudiksvall är lika värdefullt som Forum Romanum sade han. På bilden är han i samspråk med Fiskarstads-innevånaren Roland Waax.

Lennart Grandelius var övertygad om att Hudiksvall och Söderhamn på
samma sätt som Eksjö skulle kunna slå mynt om turismen bara man förmår att få ut budskapet att man har dessa enorma kulturmiljöer.
- Kulturturismen är den näring som växer snabbast av alla. Folk har tröttnat på att ligga på badstränder och sola. Nu söker man upplevelser och då har ni något oerhört värdefullt, sa han.

Text och Foto: Lennart Ersson

UPP TILL SIDANS TOPP