ROWAAX  
LÅNGGATAN 32
824 52 HUDIKSVALL
0650 - 12600
 
 
Tillbakablickar
Många fastigheter i Fiskarstan har sanerats för att ge plats åt den nya utvecklingen i samhället. På 1960-1970-talet planerades att hela stadsdelen skulle saneras och ersättas med 3-vånings lamellhus.
Den var lek och spelplats för många av "Östers" ungar. Hamnplanen var också platsen för alla första majtalen.
Demonstrationstågen formerades på Möljen och man tågade med stadens musikkår längst Hamngatan sjungande av socialdemokrater "Internationalen" och "arbetets söner".

Ruben Åslunds Speceri och Skeppsfournering.
I butiken salufördes ett brett sortiment av varor. Förutom specerier hade man stövlar, oljeställ, grövre arbetskläder, rep m.m. en del köksredskap och annat hängde i krokar i taket. Silltunnorna stod i rad i svalen mot gården. Där fanns också för den tiden de så vanliga fotogenfaten. Fournering av lastfartygen var en stor och omfattande verksamhet. Fartygen skulle förses med proviant för stora besättningar för långa resor över haven. Inne på gården fanns stallar för de inresande böndernas hästar. Gårdsplanen var täckt av kullersten, som gav ljud åt hästarnas hovar och vagnarnas hjul.

Byggnadens affärsutrymmen har på senare tid, byggts om till bostäder.

 
 
Låt oss titta på
några gamla bilder
- Som det var en gång -
Östra Hamnplan
Storgatan-Östra Tullgatan

Storgatan 58

Målare A.Blomgrens hus
På bilden ses hustru Inga Sandström/född Igglund.


På den här platsen ligger idag Posten på Storgatan. Det större huset lite längre bort i bilden inrymde Konsum.

>>Nästa sida