ROWAAX  
LÅNGGATAN 32
824 52 HUDIKSVALL
0650 - 12600
 
 
Välkommen till Glada Hudik
Först lite om Hudiksvall
Vi har mycket att vara glada över, inte minst vår vackra stad. Mycket av det "gamla" finns fortfarande kvar. Låt oss tillsammans göra en vandring i tiden.

Historia kan ha så många olika innebörder för oss. I den historieundervisning som skolan lärde oss och fäste i vårt huvud var platser och händelser som t.ex. Nyköpings gästabud, freden i Brömsebro och slaget vid Brunkebergstorg. Letar man spåren efter dessa händelser finns de bara kvar som fantasier och namn.

Hudiksvall grundades 1582 av konung Johan den III, då låg ”staden” vid Hornåns mynning i Lillfjärden. Då uppgrundningen kom att göra det omöjligt för segelfartyg att angöra hamnen förflyttades bebyggelsecentrum under 1600-talet till det nuvarande centrumområdet. Fiske, sjöfart, handel och hantverk var huvudnäringarna.
Hela staden utom kyrkan brann ned till grunden 1721 vid ryssarnas angrepp. Efter en stor brand i Fiskarstan 1792 återuppbyggdes den efter en rutnätsplan som fortfarande kan urskiljas. I Erik Johan Stagnells stadsplan från 1823 gavs möjlighet att bygga representativa och pampiga borgargårdar som de Tröneska och Brunska gårdarna. Moderniseringen, både funktionalismen och miljonprogrammet, syns till största delen i stadens utkanter. Hela staden är av riksintresse för kulturmiljövården.

Men varje tids händelser i vår stad Hudiksvall, har satts sig som avlagringar i staden. När man går omkring i staden ser man historia i byggnaderna som kantar gatorna. De står där sida vid sida, byggda vid olika tillfällen, utformade på olika sätt så som människorna vid varje tidpunkt tyckte var vackert.

Minnen av "Glada Hudik" händelser och människor är ofta knutna till byggnader och miljöer. Här finns en av landets mest unika helhet av låg trähusbebyggelse från 1700-1800-tal som tillsammans bildar en central kulturhistorisk stadsdel, Fiskarstan.

I texten förekommer citat hämtat från Sture Balgårds bok " Se min stad ".
Fiskarstan som det var en gång
Under 90-talet hade Fiskarstans intressegrupp 2 st. studiecirklar om Stadsdelen. Spännande upptäckter gjordes om vår bostadsmiljö. Vi var i flera arkiv och letade efter de historiska spåren. Åke Nygren, f.d. Fiskarstadsbo, bidrog med sitt historiska material och berättade hur vi skulle forska vidare. Våra byggnader representerar generationer av tidigare bosättare som får oss att förstå stadsdelens utveckling genom flera århundraden.

Vi fick lära oss hur vi hittade uppgifter om människorna som levde och verkade i våra byggnader. De flesta var naturligtvis fiskare som tillbringade den mesta tiden av året ute vid kustbandet i sin skärboning. Om hösten när kylan och isarna gjorde fisket besvärligt flyttade man åter till staden. Byggnaderna eller snarare skjulen i den Östra stadsdelen som Fiskarstan kallades, var bristfälliga och obekväma. Boendet i staden var tillfällig. Så snart isarna hade gått upp, återvände fiskarna till sin sommarvistelse i skärgården. Fiskarfolket var duktiga yrkesmän inom olika yrkesgrenar. På vintern försörjde de sig på olika hantverksuppdrag såsom snickare, timmermän, m.m. Många borgare och handelsmän väntade ivrigt på fiskarnas återkomst till staden för att få något uträttat i och på sina byggnader. Med historien som bakgrund kan vi förstå att våra tidiga bosättare i Fiskarstan har haft en viktig betydelse för staden Hudiksvalls utveckling.

Besök Glada Hudik

Låt oss lotsa dig genom stadens gamla kvarter och ge dig information om våra värdefulla kulturhistoriska miljöer.

Betrakta vår stad, se efter hur den ser ut och känn efter vilka känslor den ger dig. Efter en vandring i Hudiksvall kommer det att finnas en mängd minnen, intryck, föreställningar och värderingar i ditt huvud om vår stad.

. . gör Hudiksvall till din
" huvudstad "